Stefanie S. won €66.50
Paula B. won €62.25
Stefanie S. won €45.20
Sebastian S. won €31.64
Paula B. won €140.00
Xenia S. won €38.70
Michaela G. won €75.00
David R. won €192.00
Christina R. won €35.16
Frederik D. won €30.00
Christina R. won €61.76
Stefanie S. won €33.75
Pasi Antero M. won €30.00
Paula B. won €35.00
Paula B. won €86.10
Michael S. won €77.88
Selma Ö. won €373.35
Florian D. won €58.25
Xenia S. won €39.75
Stefan M. won €69.00
Florian D. won €31.25

Top Nolimit City Slots