Tobias W. won €55.00
Tobias W. won €68.25
Magdalena G. won €345.20
Özen T. won €73.25
Andreas S. won €265.00
Jacqueline G. won €135.00
Tobias W. won €127.00
Jacqueline G. won €132.50

Top Big Time Gaming Slots